E-Catalog > Kimberly-Clark (WYP) > Kimsoft Choice Pop-up 33769

PAGE VIEW : 262

Product Information :

Name :
Kimsoft Choice Pop-up 33769
Category :
  1. ความปลอดภัย และสุขภาพ
Sub - Category :
  1. Kimberly-Clark (WYP)
Brand :
kimsoft
Model :
33769
Short Description :
สีขาว ขนาด 9.6 x 18.6 cm. บรรจุ 200 แผ่น/แพค , 60 แพค/ลัง (แบ่งเป็น 2 ห่อใหญ่)

Product Detail :

KIMSOFT Choice POP UP Napkin

กระดาษเช็ดปากเพื่อสุขอนามัยที่ดี

- กระดาษถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้กระดาษสัมผัสกระดาษเฉพาะแผ่นที่จับเท่านั้น

- กระดาษนุ่ม เหนี่ยว ไม่เปื่อยยุ่ยง่าย ไม่ติดปากขณะเช็ด

ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย

- ระบบการจ่ายกระดาษเพียงครั้งละ 1 แผ่น ช่วยควบคุมการจ่ายกระดาษตามความต้องการของผู้ใช้

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้

- ขนาดเล็กกระทัดรัด ประหยัดเนื้อที่ในการจัดวาง


ขนาดแผ่น: 9.60 x 18.60 cm

จำนวนแผ่นต่อห่อ: 200 แผ่น

บรรจุ: 60 ห่อ/ลัง


Other Product In Group "Kimberly-Clark (WYP) (24)"